Adatvédelmi szabályzat

A SMARAGD OPTIKA Kft. www.smaragdkupon.hu weboldalra vonatkozó

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
2017

Bevezető rendelkezések

A smaragdkupon.hu domain tulajdonosa, valamint a www.smaragdkupon.hu internetes oldal (továbbiakban a „Weboldal”) üzemeltetője a SMARAGD OPTIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Mátyás király utca 23., a továbbiakban: a „SMARAGD OPTIKA KFT.”) mint a weboldalra látogatók személyes adatának adatkezelője az adatkezelésre vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést betart.

Az ezen szabályzatban használt kifejezések az 1. számú mellékletben meghatározott jelentéssel bírnak.

Az adatkezelő adatai:

 • Neve: SMARAGD OPTIKA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhelye: 1162 Budapest, Mátyás király utca 23.
 • e-mail címe: info@smaragdkupon.hu
 • telefonszáma: 06203187275

Eredeti dokumentum letöltése

1. A Weboldalon történő egyes adatkezelések részletei

A SMARAGD OPTIKA KFT. által a Weboldalon végzett valamennyi adatkezelés vagy jogszabályi felhatalmazáson vagy hozzájáruláson alapul, amely hozzájárulást akár írásban, akár ráutaló megatartással is megadhatnak a weboldalra látogatók.

Ezen fejezetben az egyes adatkezelésekre vonatkozóan külön-külön adatkezelésenként feltüntetésre kerül az adatkezelés célja, jogalapja, valamint az adatkezelés ideje.

1.1. a honlapon nem regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése

A Weboldal meglátogatása a technológiából fakadóan személyes adatok kezelésével jár. Az adatkezelés célja a SMARAGD OPTIKA KFT. által Weboldalon nyújtott szolgáltatás biztosítása. Az adatkezelésre az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése ad felhatalmazást. A SMARAGD OPTIKA KFT. ezen adatkezelési céllal összefüggésben a látogatók honlapon történő látogatásának idejével, és a látogató számítógépének IP címével kapcsolatos adatokat kezel, azokat más adatokkal nem kapcsolja össze.

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését és auditálását Google Analytics külső szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A SMARAGD OPTIKA KFT. a Weboldalra történő belépéskor kis adatcsomagot (sütit vagy más néven cookiet) helyez el a látogató számítógépén, illetve olvas onnan vissza. A cookie használatának célja a látogató azonosítása, abból a célból, hogy a látogatók érdeklődésének megismerésével fejleszthessük a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, illetve a honlap tartalmát. Amennyiben a cookiek elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookie-kal történő adatkezelést a SMARAGD OPTIKA KFT. anonim módon végzi.

1.2. a honlapon történő regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése

A Weboldalon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, megrendelésekhez, egyes tartalmakhoz való hozzáféréshez regisztráció szükséges. A regisztráció során a látogató a nevét, felhasználónevét és az e-mail címét adja meg, annak érdekében, hogy a SMARAGD OPTIKA KFT. ellenőrizni tudja, hogy a Weboldalon elhelyezett regisztrációhoz kötött egyes tartalmak letöltését. Regisztráció esetén a SMARAGD OPTIKA KFT. a megadott e-mail címre egy visszaigazolást küld, amelyben egy regisztrációt megerősítő linket helyez el. A látogató a linkre kattintva erősítheti meg és véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a Weboldalon nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatások működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása.

A regisztrációt nem csak a Weboldal regisztrációs felületén, hanem a Facebook közösségi oldalon történt regisztrációval is végre lehet hajtani. Azon felhasználók, akik rendelkeznek saját Facebook profillal, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt. Ebben az esetben a Regisztráció Facebookkal gombra kattintva az Igénybe Vevő összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely azt is jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A regisztráció során megadott adatokat a SMARAGD OPTIKA KFT. az utolsó belépést követő 1 évig őrzi. Amennyiben a regisztráló 1 éven át nem lép be a Weboldalra, úgy a regisztrációja (és ezzel együtt valamennyi megadott személyes adata) törlésre kerül.

Regisztrációval Weboldalon térítésköteles szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltatások igénybevételének kezdeményezése esetén a Weboldal átirányítja a szolgáltatást igénybe vevő látogatót a fizetés lebonyolítása érdekében a fizetést lebonyolító bank online felületére, ahol további személyes adatok megadására köteles az érintett. Ebben az esetben nem a SMARAGD OPTIKA KFT., hanem a bank lesz a bank online felületén megadott személyes adatok adatkezelője, a SMARAGD OPTIKA KFT. ezen adatokat nem ismeri, ezen személyes adatkezelésről az érintett banktól kérhető felvilágosítás.

1.3. hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatok kezelése

A SMARAGD OPTIKA KFT. a Weboldalon lehetővé teszi, hogy a látogatók feliratozzanak a smaragdkupon hírlevélre, amelyre tekintettel a SMARAGD OPTIKA KFT. kezeli az érintettek nevét, e-mail címét, valamint a feliratkozás dátumát. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a hírlevélre való feliratkozással ad meg, az adatkezelés célja pedig hírlevél küldése e-mailen. A hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatokat a SMARAGD OPTIKA KFT. az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli.

Amennyiben a feliratkozó látogató a jövőben nem kíván hírlevelet kapni, arról ingyenesen, indokolás nélkül, akár a www.smaragdkupon.hu/elérhetőségek oldalon található elérhetőségek bármelyikén, akár a hírlevelek alján található „leiratkozom” linkre kattintással, továbbá a www.smaragdkupon.hu főoldaláról elérhető profil/hirlevel-leiratkozas oldalon bármikor leiratkozhat, amely esetben a SMARAGD OPTIKA KFT. haladéktalanul megszünteti a személyes adatainak kezelését.

A SMARAGD OPTIKA KFT. a hírlevél küldésére vonatkozó adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-127862/2017.

1.4. A SMARAGD OPTIKA KFT.-vel való kapcsolatba lépés érdekében történő személyes adatok kezelése

A látogatóknak lehetősége van a honlapon kapcsolatba lépni a SMARAGD OPTIKA KFT.-vel. Amennyiben a látogatók kapcsolatba lépnek a SMARAGD OPTIKA KFT.-vel, úgy a SMARAGD OPTIKA KFT. a kapcsolattartás céljából kezeli a látogató által megadott valamennyi személyes adatot (így különösen: e-mail cím, a látogató számítógépének IP címe telefonszám, név). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével ráutaló magatartással ad meg. A személyes adatokat a SMARAGD OPTIKA KFT. a kapcsolattartás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli (pl.: ha a kapcsolatfelvétel célja egy kérdés megválaszolása volt, úgy a kérdés megválaszolásával törli).

2. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

A SMARAGD OPTIKA KFT. mindent megtesz az érintettek magánszférájának biztosítása érdekében, továbbá annak érdekében, hogy a Weboldal működtetésével, illetve a Weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevételével összefüggésben kezelt személyes adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.

A SMARAGD OPTIKA KFT. rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, találhatók meg.

A SMARAGD OPTIKA KFT. az informatikai rendszereit úgy építette ki, az érintettek személyes adatait oly módon tárolja, hogy az érintettek számára az bármikor elérhető, ugyanakkor a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az érintettek személyes adatait szűk személyi kör, kizárólag a SMARAGD OPTIKA KFT. vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők felhatalmazása alapján a SMARAGD OPTIKA KFT. azon munkavállalói ismerhetik meg, akiknek a munkája elvégzéséhez szükséges az adatok megismerése. A SMARAGD OPTIKA KFT. a jogosulatlan hozzáférésen kívül védi az adatokat a szándékos vagy véletlen adattovábbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés és a megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás ellen.

A SMARAGD OPTIKA KFT. informatikai rendszerei úgy kerültek kiépítésre, hogy amennyiben az érintett kérése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatok törlésre kerülne (ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét), azok utólag nem állíthatók helyre.

A SMARAGD OPTIKA KFT. minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A webszerver ahol a SMARAGD OPTIKA KFT. jelenlegi Weboldala is fut egy biztonságos, tűzfallal védett hardver eszköz. A szerverek külső címről nem elérhetőek, a menedzser felület pedig erős jelszóval védett.

3. A jogszerűtlen adatkezelés esetén az érintettek által igénybe vehető jogorvoslatok

3.1. tájékoztatás kérése a SMARAGD OPTIKA KFT.-től

Az érintett kérelmezheti a SMARAGD OPTIKA KFT.-nél mint adatkezelőnél

 • a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A SMARAGD OPTIKA KFT. a tájékoztatás megadását kizárólag jogszabályban meghatározott esetben tagadhatja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a) kezelése jogellenes;
 • b) az érintett kéri;
 • c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A SMARAGD OPTIKA KFT. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ingyenesen adja meg a tájékoztatást. A SMARAGD OPTIKA KFT. fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás adásáért díjat állapítson meg, amennyiben az érintett ugyanazon adatkörre vonatkozóan a folyó évben több mint egy alkalommal kér tájékoztatást.

Ha a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.2. tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A SMARAGD OPTIKA KFT. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

3.3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • levélcíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • telefonszáma: +36 (1) 391-1400
 • fax száma: +36 (1) 391-1410
 • e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a hatóság előlegezi és viseli.

3.4. bírósági úton történő jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén a SMARAGD OPTIKA KFT. mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A SMARAGD OPTIKA KFT. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríti. A SMARAGD OPTIKA KFT. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A SMARAGD OPTIKA KFT. nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

1. számú melléklet

A könnyebb érthetőség kedvéért ezen szabályzatban használt kifejezések jelentéstartamát az alábbiakban foglaljuk össze:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Eredeti dokumentum letöltése

Belépés

Számos funkció csak regisztrált tagok számára vehető igénybe.

Elfelejtett jelszó

Új jelszó generálásához kérjük addja meg a regisztrációkor használt e-mail címet vagy felhasználónevet!
Érvényes e-mail cím esetén az új jelszavát pillanatokon belül elküldjük!